Regler och villkor för bokningar på Frogner House Apartments (FHA)

RESERVATIONER

Antal lägenheter, pris, incheckning, städning och andra tjänster som ska tillhandahållas av Frogner House Apartments, nedan kallat FHA, ska anges i bekräftelsen. FHA kommer att göra sitt bästa för att uppfylla särskilda önskemål, men kan inte garantera detta. Boende måste vara över 18 år. På helger och allmänna helgdagar är åldersgränsen för att hyra en lägenhet från FHA 25 år. FHA förbehåller sig rätten att neka personer att checka in enligt våra interna rutiner. Vid incheckning kräver FHA fotolegitimation och kreditkortsgodkännande. Bokningen är inte garanterad förrän kreditkortsuppgifter eller bekräftelse från företaget har mottagits. Vi accepterar inte kontant betalning.

PRISAVTALETS GILTIGHET

De överenskomna priserna är bindande för båda parter. FHA förbehåller sig dock rätten att justera priser till följd av ändrade kostnader på grund av ökade skatter och avgifter eller andra omständigheter utanför FHA:s kontroll. FHA ska dokumentera sådana fall noggrant och meddela kunden om dessa minst 1 månad innan de genomförs. Vid avbokning av mer än 20% av den bokade vistelsen, vilket innebär att den ursprungliga rabattperioden inte bibehålls, förbehåller sig FHA rätten att justera dagspriserna för hela vistelsen till nästa överenskomna prisnivå/rabattnivå för lägenheten.

SÄKERHETSGODKÄNNANDE

I vissa fall måste ett kreditkort godkännas vid incheckningen. Detta kommer att hållas under vistelsen och frigöras vid utcheckningen, om lägenheten är i lika gott skick som vid incheckningen. FHA kommer att frigöra beloppet vid utcheckningen när lägenheten har kontrollerats och godkänts. Tiden innan det återbetalda beloppet syns på kontot bestäms av kundens bank.

BETALNING

Det överenskomna beloppet betalas med kreditkort, betalkort eller banköverföring senast vid vistelsens början, därefter månadsvis i förskott vid långtidsuthyrning. Beställningar av extra tjänster under vistelsen betalas vid bokningstillfället. Fakturering måste godkännas av FHA efter att en kreditkontroll har utförts före vistelsens början. En faktureringsavgift kommer att debiteras. Vi accepterar: Visa/Mastercard/Maestro.

AVBOKNING AV BOENDEENHETER OCH ANDRA VAROR OCH TJÄNSTER

Alla avbokningar och ändringar av bokningar måste meddelas FHA skriftligen för att vara giltiga. Vid bokning via Frogner House hemsida eller tredje part gäller separata villkor.

Avbokning och ändring av vistelse 1-6 dagar:
Avbokning/ändring senare än kl. 16.00 på ankomstdagen debiteras i sin helhet för upp till/max 3 dagar. Vid oanmäld utebliven ankomst debiteras kunden fullt belopp - 100% av vistelsen.

Avbokning och ändringar av vistelser 7-89 dagar:
Avbokning/ändring senare än 7 dagar före ankomstdatum debiteras i sin helhet upp till/max 7 dagar från avbokningsdatumet. Vid oanmäld utebliven ankomst debiteras kunden upp till 7 dagar enligt överenskommet pris för hela vistelsen.

För vistelser över 90 dagar:
Vid avbokning/ändring senare än 14 dagar före ankomstdatum debiteras hela beloppet upp till/max 14 dagar från ankomstdatum. Vid oanmäld utebliven ankomst debiteras kunden upp till 14 dagar enligt avtalat pris för hela vistelsen. Särskilda villkor för avtalskunder kan gälla.

VILLKOR FÖR RESERVATIONER

Frogner House Lägenheter AS (FHA)

ORGANISATION AV LÄGENHETERNA

  • Bokade lägenheter är garanterat klara för incheckning kl. 15.00 på ankomstdagen och kan användas fram till kl. 11.00 på avresedagen. Lägenheterna kan inte utnyttjas efter denna tid om inte annat överenskommits med FHA. Vid sen utcheckning debiteras 100% av gällande dagspris utan reservation.
  • Andrahandsuthyrning av hyresobjektet är inte tillåtet och hyresobjektet får endast användas som bostad. All form av kommersiell verksamhet är förbjuden.
  • FHA tillåter inte fester i lägenheterna och säkerhetstjänsten har rätt att avhysa alla boende som bryter mot denna bestämmelse.
  • FHA förbehåller sig rätten att vägra tillträde eller säga upp hyresavtalet utan återbetalning av kostnader till alla gäster / boende som skapar störningar. FHA förbehåller sig rätten att gå in i lägenheterna vid behov under hyresperioden. Naturliga situationer kommer att vara: överenskommen städning, rapporterade defekter/underhåll från den boende, om det finns misstanke om vattenläckage, brand eller annan skada/underhåll. Varje månad sker en oanmäld inspektionsrunda från Housekeeping-avdelningen.

ANSVAR FÖR SKADA

Kunden är ansvarig för skador som orsakas FHA till följd av försumligt eller uppsåtligt beteende av den boende. Vid skada eller fel under vistelsen eller vid utcheckning åtgärdas detta av FHA - och kunden debiteras för nedlagd tid och materialkostnader. Alla lägenheter är rökfria, överträdelser kommer att bötfällas med kr 5000,-. Husdjur är inte tillåtna i lägenheterna om inte annat skriftligen överenskommits i förväg med FHA. Överträdelse av detta kommer att resultera i extra kostnader för städning. Tvätt för vistelser på mindre än 90 dagar ingår i dagspriset. En avgift för extra tvätt kan tillkomma om tvätt krävs utöver vad som anses vara standard på grund av försumlig användning. För vistelser över 90 dagar debiteras en tvättavgift. Se separat prislista. Vid utcheckning skall lägenheterna överlämnas väl underhållna. Vid vårdslöst brukande som kräver extra städning (eller storstädning) debiteras detta kunden. FHA ansvarar inte för eventuella skador eller förlust av personliga tillhörigheter under vistelsen. Boende uppmanas att teckna hemförsäkring/reseförsäkring och måste själva anmäla eventuell stöld eller skada. Den boende ansvarar för att förebygga bränder både genom att använda köket och genom att undvika att täcka panelvärmare. I händelse av oaktsamhet som leder till brand eller utryckning av brand- och räddningstjänsten kommer kunden att debiteras för de uppkomna kostnaderna. Den boende är skyldig att ta del av FHA:s brandinstruktioner.

KLAGANDE

Klagomål från kunden eller den boende måste lämnas in skriftligen till FHA så snart som möjligt och senast på avresedagen.

TILLGÄNGLIGHET

Om det inte finns någon lägenhetskategori kan FHA välja att, utan extra kostnad för kunden, uppgradera kundens lägenhet till en högre kategori. När den ursprungliga lägenhetskategorin blir tillgänglig är den boende skyldig att flytta till den ursprungligen bokade lägenheten. I händelse av oförutsedda omständigheter där FHA inte kan tillhandahålla den bokade lägenhetstypen är FHA skyldigt att tillhandahålla ett likvärdigt erbjudande inom bolaget eller i ett likvärdigt bolag.

NÄTVERKANDE

Alla tvister som kan uppkomma mellan parterna i detta avtal, eller på annan grund, eller mellan boende och FHA skall så långt möjligt lösas i godo. Om tvisten inte löses i godo kommer tvisten att prövas i allmän domstol. FHA erbjuder gratis Wi-Fi till alla våra boende. Erbjudandet är en gratistjänst som inte ger rätt att klaga.

MAJOR FORCE

Händelser utanför avtalsparternas kontroll, som gör det omöjligt att uppfylla förpliktelserna i detta avtal (t.ex. strejk, lockout, brand etc.), ger rätt att häva avtalet utan skadeståndsskyldighet.