Personvernerklæring

Januar 2024

Personvernerklæring for Frogner House

Ditt personvern er viktig for Frogner House. Vi er opptatte av å verne om personopplysningene. All behandling av personopplysninger i Frogner House skal følge det til enhver tid gjeldende lover for GDPR og personopplysningsloven.

Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke og hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos Frogner House.

Vi er behandlingsansvarlig for de personopplysningene som behandles i punktene som her i denne erklæringen nevnes.

Drift av hoteller og leilighetshoteller

For å kunne tilby overnatting til våre gjester og for å kunne administrere bookinger er det nødvendig for oss og våre samarbeidspartnere å behandle blant annet navn, adresse, fødselsdato, ankomstdag, antall netter, betaling detaljer osv. For overnatting i regi firmaavtaler vil det også registreres arbeidsgiver.

Firmaavtale/Hotellavtale

For å kunne inngå og praktisere en hotellavtaler til offentlig og privat sektor er det nødvendig å behandle personopplysninger som kontaktperson, kontaktinformasjon, navn på firma/avtalepart. For at avtalen skal fungere har vi behov for å oppbevare personopplysninger for kontaktpersonene hos kunden så lenge vi har en avtale, normaltid 1-6 år.

Frogner House-app for digital nøkkel og informasjon

Frogner House har en app-løsning som du som gjest kan bruke for å forenkle oppholdet. Bruker du denne løsningen vil opplysninger om din mobile enhetslokasjon bli registrert. Dette skjer kun dersom du har akseptert deling av lokasjonsdata i mobilenhetens operativsystem og gitt ditt samtykke i applikasjonen om at lokasjon kan registreres selv når applikasjonen ikke kjører.  Om du samtykker til dette vil appen kunne samle inn data om enheten din og internett-tilkobling, f.eks. ditt operativsystem, enhetsprodusent og nettverks-ID.

For å kunne sende deg beskjeder gjennom appen, ber vi også om samtykke til å få tilgang til varsler/push-funksjonalitet på på din mobile enhet

Kameraovervåkning

For gjestenes sikkerhet har vi kameraovervåkning på fellesområdene i de ulike hotell-eiendommene. Hensikten med kamera er for å forebygge og avdekke lovbrudd. Bilder og film oppbevares i 7 dager og slettes deretter. Disse bildene kan deles med politiet dersom det er et lovbrudd eller straffesak. Kameraovervåkningen er merket på stedet.

Markedsføring

I likhet med de fleste andre virksomheter har vi en berettiget interesse i å markedsføre våre produkter og tjenester. Har vi en eksisterende kunde eller medlemsforhold til deg, vil vi sende deg relevant informasjon knyttet til våre tjenester.

Ønsker du å reservere deg mot for eksempel nyhetsbrev, kan du når som melde deg av med av. 

I enkelte tilfeller lagres informasjon eller videreformidles til aktuell kontaktperson. I disse tilfellene skal ikke informasjon benyttes til markedsføring med mindre det ikke er innhentet samtykke til dette.

Våre hjemmesider benytter cookies/informasjonskapsler til en hver tid gjeldende regler. Informasjonen benyttes til å se for eksempel hvor mange besøker nettsiden og hvor lenge besøket varer. Opplysningene benyttes kun til intern statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen til kundene våre. Opplysningene kan ikke spores tilbake til den enkelte bruker. Dersom du ønsker å deaktivere bruk av cookies kan du gjøre dette i innstillingene på din nettleser.   Vi lagrer også søkeord brukerne benytter i CMS og Google Analytics, dette for å kontinuerlig forbedre brukeropplevelsen. Vi lagrer ikke IP-adresser eller andre opplysninger som kan spores tilbake til brukeren.

Hvem får tilgang til dine opplysninger

Vi vil kun bruke nødvendig informasjon for å ivareta den daglige driften og den benyttes kun internt.

Ubetalte fordringer vil bli oversendt til inkassoselskaper. Videre vil vi dele dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser.

Utover dette vil vi ikke dele dine personopplysninger med andre virksomheter med mindre du samtykker til dette.

Lengde på lagring av personopplysningene dine

Dine personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller lovpålagte plikter vi har. Eksempelvis pålegger bokføringsloven oss å oppbevare detaljert kjøpshistorikk i fem år.

Ber du oss om å slette dine personopplysninger om deg gjør vi det, med mindre vi har en lovpålagt plikt til å oppbevare personopplysningene videre eller et rettslig grunnlag.

Bruk av databehandlere

Frogner House inngår databehandleravtale med alle virksomheter som behandler personopplysninger på vegne av oss. Det er ikke anledning til å behandle dine personopplysninger på annen måte enn slik som beskrevet i denne erklæringen.