Algemene voorwaarden voor reserveringen bij Frogner House Apartments (FHA)

RESERVERINGEN

Het aantal appartementen, de prijs, het inchecken, de schoonmaak en andere diensten die worden geleverd door Frogner House Apartments, hierna FHA, worden vermeld in de bevestiging. FHA zal zijn best doen om aan speciale verzoeken te voldoen, maar kan dit niet garanderen. Bewoners moeten ouder zijn dan 18 jaar. In het weekend en op feestdagen is de leeftijdsgrens voor het huren van een appartement van FHA 25 jaar. FHA behoudt zich het recht voor om het inchecken van personen te weigeren op basis van onze interne routines. Bij het inchecken heeft FHA een identiteitsbewijs met pasfoto en creditcardautorisatie nodig. De reservering is pas gegarandeerd na ontvangst van de creditcardgegevens of bevestiging van het bedrijf. We accepteren geen contante betaling.

GELDIGHEID VAN DE PRIJSOVEREENKOMST

De overeengekomen prijzen zijn bindend voor beide partijen. FHA behoudt zich echter het recht voor om prijzen aan te passen als gevolg van gewijzigde kosten door verhoogde belastingen en heffingen of andere omstandigheden waar FHA geen invloed op heeft. FHA zal dergelijke gevallen zorgvuldig documenteren en deze ten minste 1 maand voordat ze worden doorgevoerd aan de klant meedelen. In het geval van annulering van meer dan 20% van het gereserveerde verblijf, waardoor de oorspronkelijke kortingsperiode niet wordt gehandhaafd, behoudt FHA zich het recht voor om de dagprijzen voor het gehele verblijf aan te passen naar het volgende overeengekomen prijsniveau/kortingsniveau voor het appartement.

VEILIGHEIDSMACHTIGING

In sommige gevallen is autorisatie van een creditcard vereist bij het inchecken. Deze wordt tijdens het verblijf bewaard en bij het uitchecken vrijgegeven, als het appartement in dezelfde staat is als bij het inchecken. FHA zal het bedrag bij het uitchecken vrijgeven zodra het appartement is gecontroleerd en geautoriseerd. De tijd voordat het terugbetaalde bedrag op de rekening verschijnt, wordt bepaald door de bank van de klant.

BETALING

Het overeengekomen bedrag moet worden betaald met creditcard, bankpas of bankoverschrijving uiterlijk aan het begin van het verblijf, en vervolgens maandelijks vooraf voor lange termijn verhuur. Bestellingen voor extra diensten tijdens het verblijf zijn betaalbaar op het moment van de boeking. De facturering moet worden goedgekeurd door FHA nadat een kredietcontrole is uitgevoerd voor aanvang van het verblijf. Er worden factuurkosten in rekening gebracht. Wij accepteren: Visa/Mastercard/Maestro.

ANNULERING VAN ACCOMMODATIE-EENHEDEN EN ANDERE GOEDEREN EN DIENSTEN

Alle annuleringen en wijzigingen van boekingen moeten schriftelijk worden doorgegeven aan FHA om als geldig te worden beschouwd. Er zijn aparte voorwaarden van toepassing als u boekt via de website van Frogner House of een derde partij.

Annulering en wijziging van verblijf 1-6 dagen:
Annulering/wijziging later dan 16:00 uur op de dag van aankomst wordt volledig in rekening gebracht voor maximaal 3 dagen. In het geval van een onaangekondigde no-show, wordt de klant 100% van het verblijf in rekening gebracht.

Annuleringen en wijzigingen voor een verblijf van 7-89 dagen:
Annuleringen/wijzigingen later dan 7 dagen voor de aankomstdatum worden volledig in rekening gebracht tot/maximaal 7 dagen vanaf de annuleringsdatum. In het geval van een onaangekondigde no-show, wordt de klant tot 7 dagen volgens de overeengekomen prijs voor het gehele verblijf in rekening gebracht.

Voor een verblijf van meer dan 90 dagen:
Annuleringen/wijzigingen later dan 14 dagen voor de aankomstdatum worden volledig in rekening gebracht tot/maximaal 14 dagen vanaf de aankomstdatum. In het geval van een onaangekondigde no-show, wordt de klant tot 14 dagen volgens de overeengekomen prijs voor het gehele verblijf in rekening gebracht. Speciale voorwaarden voor contractklanten kunnen van toepassing zijn.

VOORWAARDEN VOOR RESERVERINGEN

Frogner House Appartementen AS (FHA)

ORGANISATIE VAN DE APPARTEMENTEN

  • Geboekte appartementen zijn gegarandeerd klaar om in te checken om 15:00 uur op de dag van aankomst en kunnen worden gebruikt tot 11:00 uur op de dag van vertrek. De appartementen kunnen niet na deze tijd worden gebruikt, tenzij anders overeengekomen met FHA. Laat uitchecken wordt zonder reservering in rekening gebracht tegen 100 procent van het geldende dagtarief.
  • Onderverhuur van de huuraccommodatie is niet toegestaan en de huuraccommodatie mag alleen als woning worden gebruikt. Alle vormen van commerciële activiteit zijn verboden.
  • FHA staat geen feestjes toe in de appartementen en de bewakingsdienst heeft het recht om elke bewoner die deze regel overtreedt eruit te zetten.
  • FHA behoudt zich het recht voor om elke gast/bewoner die voor overlast zorgt de toegang tot het appartement te weigeren of de huur te beëindigen zonder restitutie van kosten. FHA behoudt zich het recht voor om de appartementen te betreden indien nodig tijdens de huurperiode. Natuurlijke situaties zullen zijn: overeengekomen schoonmaak, gemelde gebreken/onderhoud van de bewoner, als er een vermoeden is van waterlekkage, brand of andere schade/onderhoud. Elke maand is er een onaangekondigde inspectieronde van de afdeling Housekeeping.

AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE

De klant is aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan FHA als gevolg van nalatig of opzettelijk gedrag van de bewoner. In het geval van schade of gebreken tijdens het verblijf of bij het uitchecken, zal dit worden verholpen door FHA - en de klant zal in rekening worden gebracht voor de bestede tijd en materiaalkosten. Alle appartementen zijn rookvrij, overtredingen worden beboet met kr 5000,-. Huisdieren zijn niet toegestaan in de appartementen tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen met FHA. Overtreding hiervan zal resulteren in extra schoonmaakkosten. Wasgoed voor een verblijf van minder dan 90 dagen is inbegrepen in de dagprijs. Er kunnen extra waskosten in rekening worden gebracht als er meer gewassen moet worden dan als standaard wordt beschouwd door nalatig gebruik. Bij een verblijf van meer dan 90 dagen worden er waskosten in rekening gebracht. Zie aparte prijslijst. Bij het uitchecken moeten de appartementen goed onderhouden worden opgeleverd. In het geval van nalatig gebruik waardoor extra schoonmaak (of reiniging) nodig is, wordt dit in rekening gebracht aan de klant. FHA is niet verantwoordelijk voor schade of verlies van persoonlijke bezittingen tijdens het verblijf. Bewoners worden aangemoedigd om een inboedel-/reisverzekering af te sluiten, en moeten diefstal of schade zelf melden. Bewoners zijn verantwoordelijk voor het voorkomen van brand, zowel door het gebruik van de keuken als door het vermijden van het afdekken van paneelverwarmingen. In het geval van nalatigheid die leidt tot brand of een oproep van de brandweer en reddingsdienst, worden de gemaakte kosten in rekening gebracht aan de klant. Bewoners zijn verplicht zich vertrouwd te maken met de brandinstructies van FHA.

KLACHTGEVER

Klachten van de klant of bewoner moeten zo snel mogelijk en uiterlijk op de dag van vertrek schriftelijk worden ingediend bij FHA.

BESCHIKBAARHEID

Als er geen appartementcategorie beschikbaar is, kan FHA ervoor kiezen om, zonder extra kosten voor de klant, het appartement van de klant op te waarderen naar een hogere categorie. Wanneer de oorspronkelijke appartementcategorie beschikbaar komt, is de bewoner verplicht om te verhuizen naar het oorspronkelijk geboekte appartement. In het geval van onvoorziene omstandigheden waarbij FHA niet in staat is om het geboekte appartementstype aan te bieden, is FHA verplicht om een gelijkwaardig aanbod binnen het bedrijf of in een gelijkwaardig bedrijf aan te bieden.

NETWERKEN

Alle geschillen die kunnen ontstaan tussen de partijen bij deze overeenkomst, of op andere gronden, of tussen bewoners en FHA worden zoveel mogelijk in der minne geschikt. Als het geschil niet in der minne wordt geschikt, zal het geschil aan de gewone rechter worden voorgelegd. FHA biedt gratis Wi-Fi aan al onze bewoners. Het aanbod is een gratis dienst die niet het recht geeft om een klacht in te dienen.

GROTE KRACHT

Gebeurtenissen buiten de wil van de contracterende partijen, die het onmogelijk maken om de verplichtingen in deze overeenkomst na te komen (bv. staking, lock-out, brand, enz.), geven het recht om de overeenkomst te annuleren zonder aansprakelijkheid voor schade.