Lagen om insyn

Stortinget har antagit den nya transparenslagen, som syftar till att främja företagens respekt för grundläggande mänskliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor i samband med produktion av varor och tjänster.

Lagen syftar till att säkerställa insyn i leverantörskedjor och kräver att organisationer genomför och rapporterar om due diligence-bedömningar.

Allmänheten ges tillgång till information om hur företag hanterar negativ påverkan på grundläggande mänskliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor.

Frogner House köper in sina produkter genom ett inköpssamarbete som heter NORES. Det är en medlemsägd inköpsorganisation för hotell och restauranger i Norge och Sverige. Vi har valt medlemskap i NORES bland annat för att vi anser att de är bra och noggranna i det arbete de gör för att säkerställa att alla leverantörer levererar i enlighet med lagen. Här kan vi värna om och säkerställa ansvarsfulla affärsmetoder i leverantörskedjan.

NORES är medlem i FACTLINES. För mer information, se Nores | Corporate Social Responsibility och bekräftelse av övervakning av leverantörskedjan 2023 Factlines bekräftelse - Nores SA 2023

Utöver detta är inköpsorganisationen medlem i Skifts gröna upphandling, vilket har en positiv inverkan på klimat, miljö och människor samt skapar grön konkurrenskraft.

Dessutom är Frogner House miljöcertifierad av Eco-Lighthouse år 2023. Se certifikatet här. Eco-Lighthouse är ett nationellt certifieringsprogram som riktar sig till den privata och offentliga sektorn, med särskild tonvikt på små och medelstora företag. www.miljofyrtarn.no