Åpenhetsloven

Stortinget har vedtatt den nye åpenhetsloven som har som formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjonen av varer og tjenester.

Loven skal sikre åpenhet om leverandørkjeder og pålegger virksomhetene å utføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger.

Allmennheten gis tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Frogner House handler sine varer gjennom et innkjøpssamarbeid som heter NORES. Dette er en medlems-eid innkjøpsorganisasjon for hoteller og restauranter i Norge og Sverige. Vi har valgt medlemskap i NORES blant annet fordi vi anser dem som flinke og grundige i jobben de gjør rettet mot å sikre at alle leverandører leverer i henhold til lovverket. Her får vi ivaretatt og sikret ansvarlig forretningspraksis i leverandørkjeden.

NORES er medlem av FACTLINES. For mer informasjon se Nores | Samfunnsansvar og bekreftelse på leverandørkjedeoppfølging 2023 Factlines bekreftelse – Nores SA 2023

I tillegg til dette er innkjøpsorganisasjonen medlem av Skifts grønne innkjøp, som gir en positiv påvirkning på klima, miljø og mennesker, og skaper grønn konkurransekraft.

Videre er Frogner House miljøsertifisert av Miljøfyrtårn i 2023. Se sertifikat her. Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot privat og offentlig sektor, særlig med vekt på små og mellomstore bedrifter. www.miljofyrtarn.no