Integritetspolicy

januari 2024

Sekretesspolicy för Frogner House

Din integritet är viktig för Frogner House. Vi åtar oss att skydda dina personuppgifter. All behandling av personuppgifter i Frogner House ska följa tillämpliga lagar för GDPR och personuppgiftslagen.

Denna integritetspolicy innehåller detaljerad information om vad och hur uppgifterna samlas in och vilka rättigheter du har om personuppgifter om dig registreras på Frogner House.

Vi är personuppgiftsansvariga för de personuppgifter som behandlas i de avsnitt som nämns i detta meddelande.

Drift av hotell och lägenhetshotell

För att kunna erbjuda boende till våra gäster och hantera bokningar är det nödvändigt för oss och våra samarbetspartners att behandla bl.a. namn, adress, födelsedatum, ankomstdatum, antal nätter, betalningsuppgifter m.m. För boende inom ramen för företagsavtal registreras även arbetsgivaren.

Företagsavtal/Hotellavtal

För att kunna ingå och fullgöra ett hotellavtal med offentlig och privat sektor är det nödvändigt att behandla personuppgifter såsom kontaktperson, kontaktuppgifter, namn på företag/avtalspart. För att avtalet ska fungera behöver vi lagra personuppgifter för kundens kontaktpersoner så länge som vi har ett avtal, normalt 1-6 år.

Frogner House-app för digital nyckel och information

Frogner House har en app-lösning som du som gäst kan använda för att förenkla din vistelse. Om du använder denna lösning kommer information om din mobila enhets plats att registreras. Detta sker endast om du har accepterat delning av platsdata i den mobila enhetens operativsystem och gett ditt samtycke i applikationen att platsen kan registreras även när applikationen inte körs. Om du samtycker till detta kommer appen att kunna samla in data om din enhet och internetanslutning, t.ex. ditt operativsystem, enhetstillverkare och nätverks-ID.

För att kunna skicka meddelanden till dig via appen ber vi också om ditt samtycke för att få tillgång till aviseringar/push-funktionalitet på din mobila enhet

Kameraövervakning

För våra gästers säkerhet har vi kameraövervakning i de gemensamma utrymmena på de olika hotellfastigheterna. Syftet med kamerorna är att förebygga och upptäcka brott. Bilder och film sparas i 7 dagar och raderas därefter. Dessa bilder kan delas med polisen om det finns en förseelse eller ett brottmål. Kameraövervakningen är märkt på plats.

Marknadsföring

Liksom de flesta andra organisationer har vi ett berättigat intresse av att marknadsföra våra produkter och tjänster. Om vi har en befintlig kund- eller medlemsrelation med dig kommer vi att skicka relevant information om våra tjänster till dig.

Om du vill avregistrera dig från t.ex. nyhetsbrev kan du göra det när som helst. 

I vissa fall lagras informationen eller vidarebefordras till relevant kontaktperson. I dessa fall får informationen inte användas för marknadsföringsändamål om inte samtycke har erhållits.

Våra webbplatser använder cookies i enlighet med de regler som gäller vid var tid. Informationen används för att t.ex. se hur många som besöker webbplatsen och hur länge besöket varar. Informationen används endast för intern statistik och för att förbättra användarupplevelsen för våra kunder. Informationen kan inte spåras tillbaka till den enskilda användaren. Om du vill inaktivera användningen av cookies kan du göra det i inställningarna för din webbläsare. Vi lagrar också sökord som används av användare i CMS och Google Analytics för att kontinuerligt förbättra användarupplevelsen. Vi lagrar inte IP-adresser eller annan information som kan spåras tillbaka till användaren.

Vem som får tillgång till dina uppgifter

Vi kommer endast att använda den information som är nödvändig för den dagliga verksamheten och den kommer endast att användas internt.

Obetalda skulder kommer att vidarebefordras till inkassoföretag. Dessutom kommer vi att dela dina personuppgifter med offentliga myndigheter i den utsträckning som krävs för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter.

Utöver detta kommer vi inte att dela dina personuppgifter med andra organisationer om du inte samtycker till detta.

Lagringstid för dina personuppgifter

Dina personuppgifter kommer inte att lagras under längre tid än vad som är nödvändigt för att uppfylla syftet med behandlingen eller våra lagstadgade skyldigheter. Till exempel kräver bokföringslagen att vi sparar detaljerad inköpshistorik i fem år.

Om du ber oss att radera dina personuppgifter om dig kommer vi att göra det, såvida vi inte har en lagstadgad skyldighet att behålla personuppgifterna ytterligare eller en rättslig grund.

Användning av personuppgiftsbiträden

Frogner House ingår ett personuppgiftsbiträdesavtal med alla organisationer som behandlar personuppgifter för vår räkning. Det är inte tillåtet att behandla dina personuppgifter på något annat sätt än vad som beskrivs i denna policy.