Privacyverklaring

Januari 2024

Privacyverklaring voor Frogner House

Uw privacy is belangrijk voor Frogner House. Wij zetten ons in om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Alle verwerkingen van persoonsgegevens op Frogner House voldoen aan de toepasselijke wetgeving voor GDPR en de Wet Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring geeft gedetailleerde informatie over wat en hoe de gegevens worden verzameld en welke rechten u hebt als er persoonlijke gegevens over u zijn geregistreerd bij Frogner House.

Wij zijn de beheerder van de persoonsgegevens die worden verwerkt in de secties die in deze kennisgeving worden genoemd.

Exploitatie van hotels en aparthotels

Om onze gasten accommodatie te kunnen aanbieden en boekingen te kunnen beheren, is het voor ons en onze partners noodzakelijk om onder andere naam, adres, geboortedatum, aankomstdatum, aantal overnachtingen, betalingsgegevens, etc. te verwerken. Voor accommodatie onder auspiciën van bedrijfsovereenkomsten wordt ook de werkgever geregistreerd.

Bedrijfsovereenkomst/Hotelovereenkomst

Om een hotelovereenkomst met de publieke en private sector aan te gaan en uit te voeren, is het noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken, zoals contactpersoon, contactgegevens, naam van het bedrijf/de contractpartij. Om de overeenkomst te laten werken, moeten we de persoonsgegevens van de contactpersonen van de klant opslaan zolang we een overeenkomst hebben, normaal gesproken 1-6 jaar.

Frogner House-app voor digitale sleutel en informatie

Frogner House heeft een app-oplossing die jij als gast kunt gebruiken om je verblijf te vereenvoudigen. Als u deze oplossing gebruikt, wordt informatie over de locatie van uw mobiele apparaat geregistreerd. Dit gebeurt alleen als je hebt ingestemd met het delen van locatiegegevens in het besturingssysteem van het mobiele apparaat en je toestemming hebt gegeven in de applicatie dat de locatie kan worden geregistreerd, zelfs als de applicatie niet actief is. Als je hiervoor toestemming geeft, kan de app gegevens verzamelen over je apparaat en internetverbinding, bijvoorbeeld je besturingssysteem, de fabrikant van het apparaat en de netwerk-ID.

Om je berichten te kunnen sturen via de app, vragen we ook je toestemming voor toegang tot meldingen/push-functionaliteit op je mobiele apparaat.

Camerabewaking

Voor de veiligheid van onze gasten hebben we camerabewaking in de gemeenschappelijke ruimten van de verschillende hoteleigendommen. Het doel van de camera's is het voorkomen en opsporen van strafbare feiten. Beelden en filmbeelden worden 7 dagen bewaard en daarna gewist. Deze beelden kunnen worden gedeeld met de politie als er sprake is van een overtreding of strafzaak. Het cameratoezicht wordt ter plaatse gelabeld.

Marketing

Net als de meeste andere organisaties hebben we een legitiem belang bij de marketing van onze producten en diensten. Als we een bestaande klant- of ledenrelatie met je hebben, sturen we je relevante informatie over onze diensten.

Als u zich bijvoorbeeld wilt afmelden voor nieuwsbrieven, kunt u zich op elk gewenst moment afmelden. 

In sommige gevallen wordt informatie opgeslagen of doorgestuurd naar de relevante contactpersoon. In deze gevallen wordt de informatie niet voor marketingdoeleinden gebruikt, tenzij hiervoor toestemming is verkregen.

Onze websites gebruiken cookies volgens de regels die op dat moment van toepassing zijn. De informatie wordt gebruikt om bijvoorbeeld te zien hoeveel mensen de website bezoeken en hoe lang het bezoek duurt. De informatie wordt alleen gebruikt voor interne statistieken en om de gebruikerservaring voor onze klanten te verbeteren. De informatie kan niet worden herleid naar de individuele gebruiker. Als u het gebruik van cookies wilt uitschakelen, kunt u dit doen in de instellingen van uw browser. We slaan ook zoektermen van gebruikers op in CMS en Google Analytics om de gebruikerservaring voortdurend te verbeteren. We slaan geen IP-adressen of andere tot de gebruiker herleidbare informatie op.

Wie krijgt toegang tot uw gegevens

We gebruiken alleen de informatie die nodig is voor de dagelijkse activiteiten en deze informatie wordt alleen intern gebruikt.

Onbetaalde schulden worden doorgegeven aan incassobureaus. Verder zullen we uw persoonlijke gegevens delen met overheidsinstanties voor zover dat nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

Verder zullen we uw persoonlijke gegevens niet delen met andere organisaties, tenzij u hier toestemming voor geeft.

Duur van de opslag van uw persoonlijke gegevens

Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking of onze wettelijke verplichtingen. De boekhoudwet vereist bijvoorbeeld dat we gedetailleerde aankoopgeschiedenis gedurende vijf jaar bewaren.

Als u ons vraagt om uw persoonlijke gegevens te verwijderen, zullen we dat doen, tenzij we een wettelijke verplichting hebben om de persoonlijke gegevens verder te bewaren of een wettelijke basis hebben.

Gebruik van gegevensverwerkers

Frogner House sluit een gegevensverwerkingsovereenkomst met alle organisaties die namens ons persoonsgegevens verwerken. Het is niet toegestaan om uw persoonsgegevens op een andere manier te verwerken dan zoals beschreven in dit beleid.