Lagen om insyn

Norska Stortinget har antagit den nya transparenslagen, som syftar till att främja företagens respekt för grundläggande mänskliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor i samband med produktion av varor och tjänster.

Lagen syftar till att säkerställa transparens i leverantörskedjor och kräver att företag genomför och rapporterar om due diligence-bedömningar.

Allmänheten ges tillgång till information om hur företag hanterar negativ påverkan på grundläggande mänskliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor.

Frogner Hus säljer sina produkter genom en inköpsorganisation som heter NORES. Det är en medlemsägd inköpsorganisation för hotell och restauranger i Norge och Sverige. "Vi har valt medlemskap i NORES bland annat för att vi anser att de är bra och noggranna i sitt arbete med att säkerställa att alla leverantörer levererar i enlighet med lagstiftningen. Här tar vi hand om och säkerställer ansvarsfulla affärsmetoder i leverantörskedjan.

NORES är medlem i FACTLINES. För mer information, se Nores | Samhällsansvar och bekräftelse av uppföljning av leverantörskedjan 2023 Factlines bekräftelse - Nores SA 2023

Utöver detta är inköpsorganisationen medlem i Skifts Green Procurement, som har en positiv påverkan på klimat, miljö och människor samt skapar grön konkurrenskraft.

Frogner Hus är dessutom miljöcertifierat av Norsk Fyr år 2023. Se certifikatet här. Eco-Lighthouse är ett nationellt certifieringssystem som riktar sig till den privata och offentliga sektorn, med särskild tonvikt på små och medelstora företag. www.miljofyrtarn.no

Lagen om insyn

Stortinget har antagit den nya transparenslagen, som syftar till att främja företagens respekt för grundläggande mänskliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor i samband med produktion av varor och tjänster.

Lagen måste säkerställa öppenhet om leveranskedjor och kräver att företag genomför och rapporterar om due diligence-bedömningar.

Allmänheten ges tillgång till information om hur företag hanterar negativa konsekvenser för grundläggande mänskliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor.

Frogner House säljer sina varor genom ett inköpssamarbete som heter NORES. Det är en medlemsägd inköpsorganisation för hotell och restauranger i Norge och Sverige. Vi har valt medlemskap i NORES bland annat för att vi anser att de är bra och noggranna i det arbete de gör för att säkerställa att alla leverantörer levererar i enlighet med lagstiftningen. Här tar vi hand om och säkerställer ansvarsfulla affärsmetoder i leverantörskedjan.

NORES är medlem i FACTLINES. För mer information se Nores | Socialt ansvar och bekräftelse av uppföljning av leverantörskedjan 2023 Factlines bekräftelse - Nores SA 2023

Utöver detta är inköpsorganisationen medlem i Skifts gröna upphandling, vilket har en positiv inverkan på klimat, miljö och människor samt skapar grön konkurrenskraft.

Dessutom är Frogner House miljöcertifierad av den norska fyren 2023. Se certifikatet här. Miljøfyrtårn är ett nationellt certifieringssystem som riktar sig till den privata och offentliga sektorn, med särskild tonvikt på små och medelstora företag. www.miljofyrtarn.no