Samarbeid med Region Stavanger

Lagt til oktober 26, 2020
Etter at Frogner House kom til Stavanger, har vi sett på muligheter for å komme tettere innpå lokalsamfunnet.

Vi har derfor valgt å inngå et samarbeid med Region Stavanger, som står for markedsføringen av reiselivet i Stavanger og områdene rundt. Dette inkluderer stedene Sandnes, Jæren og Dalene. Region Stavanger har i tillegg til ansvaret for å ivareta og profilere Stavangerområdet som turistdestinasjon, også som oppgave å markedsføre og selge Stavangerregionen til kurs og konferansemarkedet.

Vi i Frogner House gleder oss enormt til å bli bedre kjent med regionen, både menneskene og opplevelsene som regionen byr på gjennom dette samarbeidet. Det er inspirerende å se entusiasmen i næringslivet i Stavanger og hvordan flere aktører tenker nytt i en vanskelig tid. Region Stavanger er en flott bidragsyter til næringslivet i Stavanger og gjør en veldig viktig jobb for området. Stavanger; vi gleder oss!